• slide1
 • slide2
 • slide3

Blog

blogsmall

Events

Career Advising Service

consultation

Client References

LGBTIQ Employment Equality Index

Job offers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
REAL ESTATE SPECIALIST – PRISHTINA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
BUSINESS SOLUTIONS SPECIALIST / SUPERVISOR - PRISHTINA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
MENAXHER I DEPARTAMENTIT TË BIZNESIT - PRISHTINË Job Good! Life Good! The HeadHunter Group...
PROJECT MANAGER - PRISHTINA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
ZYRTAR PER MARREDHENIE ME KLIENT – NVM - PRIZREN Job Good! Life Good! The HeadHunter Group...
MENAXHER I SEKTORIT PËR MIKRO BIZNESE - PRISHTINË Job Good! Life Good! The HeadHunter Group...
MENAXHER I SEKTORIT TË AML DHE PAJTUESHMËRISË - PRISHTINË Job Good! Life Good! The HeadHunter Group është...
INXHINIER NDERTIMI - TIRANË Job Good! Life Good! The HeadHunter Groupështë...
INXHINIER ELEKTRIK - TIRANË Job Good! Life Good The HeadHunter...
INXHINIER ZBATIMI NË OBJEKT - TIRANË Job Good! Life Good! The HeadHunter Groupështë...
CUSTOMER CARE MANAGER- KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
MANAGER FOR METER CHANGE- KOSOVO Job Good! Life Good!The HeadHunter...
MANAGER OF DISCONNECTIONS - KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
READING MANAGER - KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
DREJTOR I DEPARTAMENTIT TË DËMEVE- PRISHTINË Job Good! Life Good! The HeadHunter Group...
MENAXHER I OPERACIONEVE (COO) - PRISHTINË Job Good! Life Good! The HeadHunter Groupështë...
SALES ASISSTANT - TIRANA Job Good! Life Good! The HeadHunter Groupis...
SALES TRAINER – KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
SALES SUPERVISOR – KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
REGIONAL SALES MANAGER – KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
ZHVILLUES SOFTUERËSH - TIRANË Job Good! Life Good! The HeadHunter...
MENAXHER SHITJESH– TIRANË Job Good! Life Good! The HeadHunter Group...
CALL CENTER MANAGER - KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
PRINT MANAGER - KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
RETAIL MANAGER - KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
BRAND MANAGER - KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
EXAMINATIONS COORDINATOR / ADMINISTRATOR - ALBANIA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
MATERIAL PLANNER AND ORDERS – ALBANIA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
FULL STACK WEB DEVELOPER - PRISHTINA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
iOS DEVELOPER - PRISHTINA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
SALES & MARKETING ASSISTANT - PRISHTINA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
KEY ACCOUNT MANAGER Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd is an...
DREJTOR I DEGËS - PRISHTINË Job Good! Life Good! The HeadHunter Group...
SALES REPRESENTATIVE - KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
KEY ACCOUNT MANAGER - MACEDONIA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
INBOUND CALL CENTER AGENT / DEUTSCH SPRECHER - PRISHTINA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - TIRANA Job Good! Life Good! The HeadHunter Groupis an...
MEDICAL REPRESENTATIVE  Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd...
SERVICE TECHNICIAN - TIRANA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
OTC MERCHANDISER - PRISHTINA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
MARKETING OFFICER - ALBANIA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
MENAXHERE FINANCE - TIRANA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
PROMOTIONAL AND EVENT STAFF - KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
STORE MANAGER - KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
MENAXHER I MEDIAVE SOCIALE - TIRANË  Job Good! Life Good! The HeadHunter...
KEY ACCOUNT MANAGER - KOSOVO Job Good! Life Good! The HeadHunter...
MARKETING ASSISTANT - MACEDONIA Job Good! Life Good! The HeadHunter...