Niveli fillestar i karrierës

Përballja me fuqinë punëtore për herë të parë. Eksplorimi i ndryshimeve në karrierë, dhe nevoja për të krijuar një eksperiencë në një fushë të re. Papritmas gjendeni pa punë dhe ju duhet të përballeni me vështirësitë për të gjetur një punë në fushën tuaj të eksperiencës. Të bësh diçka të re – veçanërisht të gjeturit të një pune të re ose bërja e një ndryshimi është mjaft emocionuese. Por ajo gjithashtu mund të duket mbresëlënëse ose thjesht e frikshme.
Kompania The HeadHunter ndihmon të gjithë punëkërkuesit në këto kushte, pasi ne kuptojmë ç’do të thotë të jesh duke kërkuar punë në tregun e punës. Ne ndihmojmë punëkërkuesit e rinj në tregun e punës, ata që sapo janë diplomuar, profesionistë të cilët janë larguar nga vendet e tyre të punës, ata që kthehen në punë pas një mungese të gjatë dhe shumë të tjerë që përfitojnë nga punët e nivelit fillestar.
Ne jemi në anën tuaj për t'ju ndihmuar në karrierën tuaj, për t'ju sjellë mundësitë dhe për t'ju ofruar burimet dhe këshillat për të rritur besimin dhe duke ju përgatitur drejt suksesit. Ne  realizojmë vlerësime të cilat masin aftësitë tuaja për t’ju përshtatur sa më mirë një pozicioni pune, mundësojmë informacion mbi tendencat më të reja në fushat e karrierës, pregatitjen e rezymeve për promovimin sa më të mirë të  aftësive dhe eksperincës tuaj, mundësojmë praktikë dhe përgatitje për procesin e intervistimit.

Niveli i Mesëm i karrierës

Ju keni fituar eksperiencë të mjaftueshme. Keni një karrierë  të testuar në treg. Jeni stabilizuar në karrierën tuaj por keni akoma shumë vite punë përpara. Për këtë arsye në këtë pikë të karrierës është normale që ju të doni ndryshimin. Në fakt, gjatë moshës mesatare, sfidat më të mëdha janë ato të zgjedhjes së karrierës. Ju rivlerësoni punën tuaj aktuale duke pyetur nëse me të vërtetë i keni arritur qëllimet tuaja, nëse shpërblimi dhe mirënjohja janë në linjë të njëjtë me ato çfarë ju ofroni dhe keni nevojë në këtë fazë të jetës.
Nëse ju keni arritur në pikën që doni të ndryshoni kompania The HeadHunter mundëson udhëzime për t'ju ndihmuar në zgjedhjen e duhur në hapin tjetër. Ne ju ndihmojmë të vlerësoni në jetën tuaj profesionale se çfarë mungon dhe cilat janë vlerat tuaja më të forta. Ne ju ndihmojmë të krijoni një plan për të ndjekur pasionin profesional. Ju ndihmojmë duke marrë shkas dhe nga eksperienca juaj duke fituar besimin te ju që do arrini qëllimet tuaja-profesionale, personale dhe financiare. Ne do të pregatisim vlerësime të cilat masin aftësitë tuaja për t'ju përshtatur sa më mirë një pozicioni pune, mundësojmë informacion mbi tendencat më të reja në fushat e karrierës, ofrojmë ristrukturimin e rezymeve në përputhshmëri me qëllimet tuaja të karrierës, mundësojmë praktikë dhe përgatitje për procesin e intervistimit.

Niveli i Pjekurisë në karrierë

Ne e dimë që dikush me eksperiencë të gjerë nuk do të kënaqet derisa ta përdorë atë ekseriencë ashtu si duhet. Për këtë arsye ne ndihmojmë punonjësit e pjekur dhe me eksperiencë të qëndrojnë produktivë dhe të kontribuojnë në tregun e punës. Duke punuar me ne ju mund të zgjidhni se çfarë është më e mira për ju. Ne do gjejmë punën që ju përshtatet ku aftësitë tuaja vlerësohen dhe aty ku ju mund të përfitoni nga oraret,  pagesa të pëlqyeshme dhe përfitime të ndryshme. Ju mund të përfitoni dhe aftësi të reja ose do zbuloni një fushë tjetër të re interesi.
Dalja në pension nuk vlen për të gjithë. Dhe në ekonominë e sotme nuk është e mundur për të gjithë. Pavarësisht situatave personale, ne mund t'ju kthejmë eksperiencën tuaj në avantazh. Edhe kur  jeni në moshën e pensionit ose pranë kësaj moshe, nëse jeni akoma në punë ose e keni humbur atë, eksperienca juaj vlen dhe ofron avantazhe me vlerë për punëdhënësin. Në fakt edhe pse ka punonjës të rinj punëdhënësi ka më shumë nevojë për njerëz të pjekur e me eksperiencë. Ne do të përgatisim vlerësime të cilat masin aftësitë tuaja për t'ju përshtatur sa më mirë një pozicioni pune, mundësojmë informacion mbi tendencat më të reja në fushat e karrierës, ofrojmë ristrukturimin e rezymeve për të promovuar më së miri aftësitë dhe eksperiencën tuaj, mundësojmë praktikë dhe përgatitje për procesin e intervistimit.

Niveli i avancuar i karrierës

eni duke kërkuar mundësi më të mira në karrierë? Ne e kuptojmë rëndësinë që ka puna në jetën tuaj. Lajmi  i mirë është se karriera duhet të niset herët për të arritur atë që dëshironi në një linjë me vlerat dhe qëllimet tuaja.
Kur keni arritur në një pikë të karrierës, kur jeni duke kërkuar një punë të re ose një pozicion pune më të lartë, kompania The HeadHunter mund t'ju ndihmojë. Ne punojmë me një numër të konsiderueshëm profesionistësh të rinj të cilët janë në momentin vendimtar të karrierës së tyre, kërkojnë  të vlerësohen më shumë nga punëdhënësit e tyre, të bëhen më të qendrueshëm në fushat e tyre të preferencës ose të ndryshojnë drejtimin e karrierës së tyre. Ne bëjmë të mundur që eksperienca që ju keni fituar t'ju çojë përpara ose të transferoheni në një fushë tjetër. Ne do ju japim mundësinë për të përmirësuar aftësitë tuaja dhe do ju promovojmë te punëmarrësi duke ju bërë më të suksesshëm në lëvizjen e re në karrierë - ku ju do gjeni një punë sfiduese, premtuese ku do të rriteni profesionalisht dhe do të arrini qëllimet tuaja. Ne mundësojmë informacion mbi tendencat më të reja në fushat e karrierës, ofrojmë këshillim karriere për t'ju ndihmuar në vendimarrjet tuaja, realizojmë vlerësime të cilat masin aftësitë tuaja për t'ju përshtatur sa më mirë një pozicioni pune, ofrojmë ristrukturimin e rezymeve për një prezantim sa më të mirë tuajin, mundësojmë praktikë dhe përgatitje për procesin e intervistimit.