SHENDETESIA

Çfarë pune bëjnë menaxherët e shërbimeve mjekësore dhe të shëndetit?

Menaxherët e shërbimeve mjekësore dhe të shëndetit, të quajtur ndryshe dhe drejtuesit e shërbimeve shëndetësore, planifikojnë, drejtojnë dhe koordinojnë shërbimet mjekësore dhe shëndetësore. Ata mund të menaxhojnë një strukturë të tërë, të përshtatin specialitetet e tyre në menaxhimin e një klinike ose departamenti, ose të menaxhojnë një praktikë mjekësore për një grup mjekësh.

Mjedisi i Punës

Pjesa më e madhe e menaxherëve te shërbimeve mjekësore dhe shëndetësore punojnë në zyra brenda institucioneve shëndetësore përfshi spitalet, ambulancat, dhe vendet ku zhvillohen praktikat e grupeve mjekësore.

Si të bëhesh një drejtues i shërbimit mjekësorë dhe shëndetësorë?

Drejtuesit e shërbimeve mjekësore dhe shëndetësore duhet të kenë një diplomë universitare për të hyrë në këtë fushë; megjithatë edhe diplomat pasuniversitare janë shumë të kërkuara.Kërkesat gjithsesi variojnë sipas institucioneve.

Prespektiva e Punës në këtë fushë

Punësimi i drejtuesve të shërbimeve mjekësore dhe shëndetësore pritet të rritet në mënyrë të konsiderueshme gjatë periudhës 2012-2020, madje shumë më shpejt se mesatarja e të gjithë profesioneve të tjera. Duke marrë parasysh që popullsia e baby – boom po rritet në moshë dhe njerëzit qëndrojnë aktivë në punë më gjatë, industria e shëndetësisë në përgjithësi do të ketë një rritje të kërkesës për shërbime mjekësore. Menaxherët në këtë fushë do të nevojiten për të organizuar dhe menaxhuar informacionin mjekësor dhe medikamentet në të gjitha fushat e industrisë.

Blog

blogsmall2

Events

Keshilla karriera

consultation

Referenca nga klientet

LGBTIQ Employment Equality Index

Oferta pune

SPECIALIST/JURIST PRANE SKTORIT TE DEBT COLLECTION Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
AUDITUES I BRENDSHEM Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
MENAXHER I MEDIAVE SOCIALE Job Good! Life Good! The HeadHunter...
MENAXHER BLERJESH Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
MENAXHER I MEDIAVE SOCIALE  Job Good! Life Good! The HeadHunter...
SHITES/E NE EKSPOZITOR Job Good! Life Good! The HeadHunter group...
FARMACIST (DREJTUES RRJETI FARMACISH ) Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
EKONOMISTE Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
MENAXHER/E SHITJESH NE EKSPOZITOR Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
MAGAZINIER - TIRANË The HeadHunter Ltd është një kompani...
LOAN OFFICER-PRISHTINA Job Good! Life Good! The HeadHunter...
CUSTOMER RELATIONS MANAGER-PRISHTINA  Job Good! Life Good! The HeadHunter...
MOBILE BANKERS - AGJENTË TË SHITJES Job Good! Life Good! The HeadHunter...
FARMACIST – DREJTUES TEKNIK Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
FARMACIST Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
SPECIALIST/JURIST PRANE DEPARTAMENTIT JURIDIK Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
JURIST/SPECIALIST PERMBARIMI, DEPARTAMENTI JURIDIK Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
MENAXHER/E BLERJESH Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
Pergjegjese Finance Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...
BANAKIERE Job Good! Life Good! The HeadHunter Ltd është...